مرموزترین و عجیب‌ترین اکتشافات جهان – iribnews.ir

iribnews.irمرموزترین و عجیب‌ترین اکتشافات جهانiribnews.irمکان باستانی موهن ‌جو دارو (Mohenjo Daro) که با نام تپه مردگان هم شناخته می‌شود، یکی از آثار باستانی موردتوجه طرفداران تئوری فضانوردان باستانی (Ancient Astronaut theory) است؛ بر اساس این نظریه موجودات فضایی در دوران باستان با انسان‌ها در ارتباط بوده‌اند و بخش قابل‌توجهی از تاریخ بشریت توسط فرازمینی ها شکل گرفته است. در همین رابطه، علت تخریب این بنای تاریخی پاکستان هنوز ابهامی بزرگ در میان متخصصان باستان شناسی و سایر دانشمندان است و نظریه‌پردازان فضانوردان باستانی گفته‌اند که فرازمینی ها این شهر را به … …read more    

Comments are closed.